Styret

Styret

Christer M. Tveit
LEDER
Tlf: 
E-post: 
Mari Paulsen
NESTLEDER
Tlf: 
E-post: 
Sandra Sandnes
Styremedlem
Tlf: 
E-post: 
Mari Paulsen
KASSERER
Tlf: 
E-post: 
Erik Bøkevoll
STYREMEDLEM
Tlf: 
E-post: 
Kristoffer Fjeldstad Madsen
STYREMEDLEM
Tlf: 
E-post: 
Karsten Ronæs
VARAMEDLEM
Tlf: 
E-post: 
Simone Kartveit
VARAEMEDLEM
Tlf: 
E-post: 
Søk
Driftes av Styreportalen AS